BUSINESS PORTAIL BULGARIE

  BUSINESS PORTAL BULGARIA

БИЗНЕС ПОРТАЛ БЪЛГАРИЯ

FRANÇAIS ENGLISH БЪЛГАРСКИ Начало Директории Справочници CANADA-CULTURE.TV Имиграция Реклама+Видимост Кои сме ние

Справочници БЪЛГАРИЯ : ГЕОГРАФИЯ

География

Политика

Култура

История

Традиции

 

Канада

Справочници

Географско положение: Югоизточна Европа
Carte - agrandissement

Черно Море на Изток, Турция и Гърция на Юг, Македония и Сърбия на Запад, Румъния и река Дунав на Север 

БЪЛГАРИЯ е малка страна, но с забележително очарователна и разнообразна флора и фауна(повече от 3000 различни рaстителни видове и 13500 животински видове), благодарение на благоприятното географско разположение и разнообразни климатични условия, също поради наличието на Черно море с обширни пясъчни дюни, както и високи планини, широки долини, високи плата. Горите заемат 35% от общата площ.

Пещери : Магурата - 2500 m подземни галерии с археологични находки, от Бронзовата Ераde. Снежанка - 800 000 изящни сталактити и сталакмити; Леденика- с обширни зали в които се изнасят концерти в магическа атмосфера.  Вижте и други пещери.

Национални паркове
България поддържа 12 национални парка, повечето отворени за посетителите, освен тези които са обявени за природни разервати и изискват предварително получено разрешение за посещение.
Езерото Сребърна простиращо се върху 600 ha е резерват - биосфера с повече от 100 вида мигриращи птици : далматински пеликан, корморан, ибис, ням лебед и други.

Основни градове
Сoфия- 1,3 милиона жители
Пловдив -  350 000 жители
Варна - 299 000 жители
Бургас - 230 000 жители

Планински вериги
Балкан (Стара Планина) прекосява страната от запад до златните плажове на Черно Море - с връх Ботев (2376 m)
Рила - най-високата планина в Балканския Полуостров - с връх Мусала  (2925 m)
Пирин - връх Вихрен (2915m)
Родопи - най-широката планинска верига на Балканския Полуостров - връх Перелик (2192m)

Реки
Дунав - плавателна
Искър (368 km), Марица (321 km), Струма (290 km).

Черно Море - крайбрежие от  378 km, с широки плажове с финен пясък.

Езера
Многобройни - 336 езера (250 от тях са в планините Рила и Пирин, и по крайбрежието на Черно Море.
Езерото Леденика - най-високото на 2,715m височина (Рила); 
Езерото Окото е най-дълбокото - 39 m (Рила).
Езерото Попово дълго 480 m long и широко 336 m (Пирин)

Минерални извори
България е известна със своите 1600 извори на минерална вода с температура варираща между 37ºC и 101ºC
Да не забравяме също и 2000-те изкуствени водни резервоари.

За повече информация
Welcome to travel-bulgaria.com
Парковете в България

Начало Кои сме ние Карта на сайта Français English

Продукция:

VIOS Technologies Inc.
Conseil d'Affaires et de Culture Québec-Bulgarie

© Bulgarie.net, Montreal, Canada,1999-2010